Impressie van een Wing Chun Training


Impressie van een enthousiaste video amateur.
Deze jongeman heeft zelf nooit iets aan een vechtsport gedaan.
Dit is dus de impressie van iemand die nooit iets aan Wing Chun heeft gedaan.

Zijn impressie is gemaakt op basis van video techniek.
Niet van Wing Chun inzicht.
Toch willen wij zijn enthousiasme niet onthouden.